WERKWIJZE

Bij Luuk Arts Visuals willen wij dat u verzekerd bent dat uw videoproject in goede handen ligt. 
De werkwijze die wij handhaven, en hieronder wordt weergegeven, helpt om overzicht te bieden.

1. KENNISMAKEN

In deze fase zullen wij bespreken wat u wilt bereiken met uw aanvraag. We maken duidelijk wat uw doel is en bespreken diverse ideeën. Samen komen we uiteindelijk tot een oplossing die zal aansluiten bij uw wensen. Tijdens deze fase gaan we het ook hebben over de platformen waarop de nieuwe video geplaatst dient te worden.

2. PLANNEN

Wanneer u na onze kennismaking akkoord bent gegaan met onze offerte, zullen wij het project voortzetten. We kunnen ons nu bezighouden met een planning. Een datum voor een eerste versie wordt wanneer mogelijk al vastgezet. Bij het produceren van video wordt een opnamedag afgesproken.

3. PRE-PRODUCTIE

Het idee voor het project is benoemd. Het helpt hier om dit verder concreet te maken voor onze productie van start gaat. Deze fase dient dan ook als voorbereiding. Zo wordt bij verschillende projecten een script geschreven en besproken. Ook wordt bij onze projecten een storyboard gemaakt, zodat helder wordt hoe uw productie er van A tot Z uit zal gaan zien.

4. PRODUCTIE

De productie gaat van start op het afgesproken tijdstip. Tijdens deze productie zullen wij met onze techniek en vaardigheden aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat u volledig tevreden zult zijn met het resultaat. In onze expertise kunt u vertrouwen, mocht er toch iets zijn, u wilt bijvoorbeeld iets liever niet in beeld, dan zal hier altijd naar gehandeld worden.

Daarnaast worden versies tijdig opgestuurd, wat het mogelijk maakt om feedback te geven voor een nieuwe versie.

5. PUBLICEREN

De video is af, tijd om uw bedrijf of organisatie op de beste manier aan de rest van de wereld te vertonen! Heeft u moeite met het juist plaatsen van een video op een van uw kanalen? Wees niet bang om dan aan de bel te trekken, wij helpen u graag.